Algemene Voorwaarden voor het uitlenen van attracties, springkastelen en ander feestmateriaal

1. Betalingsvoorwaarden 
Er wordt contant betaald, tenzij anders afgesproken.
Enkel erkende vennootschappen, feitelijke verenigingen, overheidsdiensten, scholen, kunnen in aanmerking komen voor betaling na ontvangst van factuur.  Dit moet vooraf worden aangevraagd.
Bij laattijdige betaling van de factuur wordt er 20% schadevergoeding met een minimum van 50 euro aangerekend, te vermeerderen met de eventuele interest, kosten voor aangetekend schrijven e.d. meer.

2. Gebruiksvoorwaarden
a. Het ontleende artikel moet met het nodige respect worden behandeld.
Wij doen ons uiterste best ze in goede staat, verzorgd, proper en droog af te leveren en we verwachten deze in dezelfde staat te kunnen ophalen.
b. Hiervoor wordt er een formulier ingevuld waarop aantekeningen kunnen worden gemaakt, dat nadien getekend wordt door beide partijen.
Hierop staan ook de eventuele accessoires vermeld zoals contactverdeeldozen, verlengkabels e.d. meer die werden achtergelaten.
Indien bij het ophalen accessoires ontbreken, worden deze aangerekend aan de nieuwprijzen om ze te kunnen vervangen.
De ontlener heeft 2 uur na levering de tijd om nog gebreken vast te stellen, die dan per sms moeten worden vermeld.  Dit nummer staat op het document.
c. Indien een acuut probleem zich voordoet (b.v. uitvallen blower) trachten wij te zorgen dat dit opgelost wordt.
Wanneer echter blijkt dat dit b.v. te wijten is aan onvoldoende stroomvoorziening, worden verplaatsingskosten en werkuren aangerekend.
d. Onder correct gebruik verstaan we ook dat het artikel wordt gebruikt door de voorziene doelgroep : is dit geschikt voor kinderen tot 12 jaar, dan verwachten we dat er geen oudere kinderen of volwassenen hiervan gebruik maken.
Gebeurt dit toch en wordt dit vastgesteld door ons, dan volgt er een boete wegens ongeoorloofd gebruik.
Veroorzaakt dit schade, dan wordt de schade uiteraard verhaald op diegene die de inbreuk heeft gepleegd.
e. als het artikel door ons wordt geplaatst, gebeurt het eventuele verplaatsen volledig op risico van de ontlener wanneer die na de levering beslist om het toch elders te gebruiken.
f. onder correct gebruik verstaan we ook dat enkel de hoofdgebruiker voor die activiteit gebruik mag maken van het ontleende artikel.  Dit wil concreet zeggen dat als u b.v. voor 2 dagen een springkasteel huurt, dit niet dag 1 door ontlener en dag 2 door andere gebruiker (op andere) plaats mag worden gebruikt, tenzij dit specifiek vooraf werd gevraagd en goedgekeurd door ons.
g. Ondergrond : 
voor bepaalde attracties zijn er niet-geschikte ondergronden, waarop deze niet mogen geplaatst worden zonder de nodige beschermingsvoorzieningen of zelfs helemaal niet mogen worden geplaatst.
gras : moet vrij zijn van takken en steentjes en andere scherpe voorwerpen voor alle opblaasbare artikels (springkastelen, bumperballen, ...)
klinkers/asfalt/beton/tegels : beschermingsdoek onder opblaasbare artikels leggen
sportvloer : in sportzalen is de vloer geschikt voor alle opblaasbare artikels (wel steeds opletten met scherpe voorwerpen/materialen zoals tribunes, doelen, karren, turntoestellen, zeker voor het gebruik van bumperballen)
zand : zand is eveneens geschikt voor alle opblaasbare artikels
kasseien : niet toegestaan
grind : zonder beschermingsdoeken niet toegestaan
kiezels : niet toegestaan
water : enkel voor waterattracties !
indien nog andere ondergrond

3. Annuleringsvoorwaarden
a. Bestelling +28 dagen vooraf 
 De bestelling kan worden geannuleerd binnen de 14 dagen na reservatie per e-mail of via de site
b. Bestelling -28 dagen vooraf
 De bestelling kan worden geannuleerd uiterlijk 14 dagen voor de datum van reservatie
 voorbeeld : u reserveert op 1/7 voor datum 23/7.  U kan annuleren tot en met 9/7, niet tot 15/7, gezien er minstens 2 weken voor
 de reservatie geannuleerd moet zijn.
c. Bestelling binnen de 14 dagen voor de reservatiedatum
 Er kan niet geannuleerd worden.

Als er niet meer kan geannuleerd worden, zal het bedrag van het item worden aangerekend, de leveringskosten vallen weg, op voorwaarde dat er minstens 8 uur vooraf werd geannuleerd, dus levering om 10u gepland, uiterlijk om 2u moeten we schriftelijk, per sms of per e-mail op de hoogte worden gebracht van de annulatie.

4. Schade
Zodra het item (of de items) dat (die) werd(en) uitgeleend geplaatst of geleverd werd door ons, is de gebruiker (diegene die het ontleent) verantwoordelijk voor alle schade die berokkend worden, door hem of derden.
Als de gebruiker (ontlener) het ophaalt, start de verantwoordelijkheid vanaf het moment dat het ingeladen wordt.

De verantwoordelijkheid duurt tot het wordt opgehaald of bij ons wordt afgeleverd in de staat waarin het werd afgeleverd/opgehaald.